Blog

rafal-zielinski

Wykorzystanie zakresów adresów MAC podczas autoprovisioningu telefonów IP

Czemu ważna jest znajomość zakresów adresów MAC w telefonii IP? Odpowiedź jest dość prosta – w celu poprawnego wdrożenia automatycznego provisioningu telefonów IP. Provisioning to w dużym uproszczeniu dystrybucja oprogramowania i konfiguracji dla terminali abonenckich IP.

Zanim przejdę do sedna, czyli jakie zakresy adresów MAC wykorzystujemy dla naszych telefonów IP, na początek krótkie przypomnienie, co to jest MAC adres. Zgodnie z popularną definicją „adres MAC jest to sprzętowy adres portu Ethernet, unikatowy w skali światowej, nadawany przez producenta podczas produkcji. Adres MAC jest 48-bitowy i zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Pierwsze 24 bity / 3 bajty oznaczają producenta, pozostałe 24 bity / 3 bajty są unikatowym identyfikatorem danego urządzenia.

Z definicji wynika, że żaden MAC nie powinien być wykorzystany dwukrotnie. Jednakże, niektóre urządzenia sieciowe mają możliwość zmiany przypisanego adresu MAC na dowolny a  producentom zdarza się nie zawracać sobie głowy rejestracją adresacji MAC programując dowolny. Kolejna kwestia to możliwość nadania dowolnego adresu MAC maszynie wirtualnej. Inną ciekawostką są urządzenia, które randomizują adres MAC, ale zagadnienie adresacji MAC pozostawiam sieciowcom.

Uruchomienie telefonu IP wygląda inaczej niż klasycznego telefonu analogowego, który działał na skrosowanej parze przewodów wpiętej bezpośrednio do systemu PBX oraz niejednokrotnie nie miał żadnej możliwości dostosowania, prócz ewentualnej zmiany poziomu głośności dzwonienia. Również w przypadku telefonów systemowych konfiguracja telefonu uzależniona jest od konfiguracji na porcie, na którym podłączony jest telefon – czyli konfiguracja zaprogramowana jest w systemie PBX.

Telefon działający w sieci IP może właściwie zostać podłączony do dowolnego portu dowolnego przełącznika korporacyjnego. Ręczną konfigurację telefonu IP, zarówno pod kątem podłączenia do sieci LAN oraz ustawienia wyszukanych funkcji telefonii biznesowej, można zrobić dla kilku sztuk, na przykład podczas testowego uruchamiania systemu. Jednak przy instalacji większej ilości telefonów, proces ręcznej konfiguracji mógłby zająć miesiące. W związku z tym w przypadku urządzeń abonenckich IP stosuje się mechanizmy autoprovisioningu, w których dystrybucja konfiguracji bazuje na identyfikacji urządzenia, a nie na informacji do którego portu został podłączony.

Jednym z pierwszych urządzeń, z którym komunikuje się telefon IP po podłączeniu do sieci LAN jest serwer DHCP. To on przekazuje podstawowe informacje konfiguracyjne, takie jak adresację IP oraz informacje wskazujące na serwer zawierający dedykowany dla niego plik konfiguracyjny.

W celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa dystrybucję szczegółowej informacji o systemie PBX DHCP powinien wysyłać tylko do urządzeń, które faktycznie są telefonami IP. Inna kwestia to autentykacja telefonu IP, np. wykorzystując 802.1X, ale o tym innym razem. Serwer DHCP może identyfikować telefony bazując na różnych parametrach, tworząc tak zwany odciska palca (ang. fingerprint). Składają się on z informacji przesłanych przez terminal IP, w tym o adresie MAC oraz klasie producenta.

Alcatel-Lucent Enterprise produkując swoje urządzenia wykorzystujące Ethernet, przypisuje do każdego urządzenia unikalny adres MAC. Mowa tutaj nie tylko o telefonach, ale również o kartach bram mediów oraz kartach procesorów. Żaden adres MAC nie jest wykorzystany dwukrotnie.

Poniżej mamy zestawienie adresacji aktualnie wykorzystywanej przez telefony ALE. W nawiasach kwadratowych wskazane zostały wartości 4 bajtu, dla których utworzone w ten sposób zakresy odpowiadają zakresom przypisanym dla telefonów IP.

Produkujemy co roku tysiące nowych urządzeń IP, dlatego wykorzystywane zakresy adresacji MAC są stale monitorowane. Obecnie rezerwacje adresacji są robione dla znacznie większych zakresów niż w przeszłości. Ostatnio został dodany nowy zakres dla telefonów IP NOE, który zawiera prawie 2 mln nowych, unikalnych adresów MAC. Mimo to w najbliższym czasie również i ta pula zostanie wyczerpana.

Poniżej dodatkowe zestawienie zakresów adresów MAC innych urządzeń, dla których często wykorzystuje się automatyczny provisioning adresów IP bazując na adresach MAC.

Aktualnie wykorzystywane pule adresów MAC możesz znaleźć w bieżącej wersji dokumentacji technicznej TC2446.

Przeczytaj również

rafal-zielinski

Wysyłanie plików poprzez Rainbow do osoby nieposiadającej konta na platformie

Czytaj dalej
rafal-zielinski

Zapotrzebowanie pasma a tryb wyświetlania konferencji

Czytaj dalej
img-szymon-nowakowski
szymon-nowakowski

Roaming – tu masz problem

Czytaj dalej