Po co stosować Simulcast?

Pojęcie simulcast nie jest kolejnym obok unicast, multicast i broadcast typem transmisji danych w sieciach. Powstało znacznie wcześniej, w okresie silnej pozycji stacji radiowych, jako zlepek angielskich słów simultaneous i broadcast. Pojęcie pojawiło się nie tylko ze względu na potrzebę opisu może nie tyle co nowego sposobu rozgłaszania, ale samej formy.