Elastyczna wymiana plików bez tworzenia niepotrzebnych kopii

W obecnych czasach każdego dnia, niezależnie czy mówimy o pracy czy o życiu prywatnym, przesyłamy pomiędzy sobą wiele wiadomości, niejednokrotnie dołączając jakiś plik lub zestaw plików. Czasem nawet jeden plik wysyłamy wielokrotnie, dodatkowo posiadając jeszcze jedną jego kopię u siebie na komputerze. Jaki jest tego efekt?

Po co stosować Simulcast?

Pojęcie simulcast nie jest kolejnym obok unicast, multicast i broadcast typem transmisji danych w sieciach. Powstało znacznie wcześniej, w okresie silnej pozycji stacji radiowych, jako zlepek angielskich słów simultaneous i broadcast. Pojęcie pojawiło się nie tylko ze względu na potrzebę opisu może nie tyle co nowego sposobu rozgłaszania, ale samej formy.